Dôležité info o dianí v obci zasielame SMS-kou

Prihlásiť na odber sa môžete na webstránke obce alebo osobne na obecnom úrade. https://obce.onlineobec.sk/bacuch/sms-rozhlas

Zverejnené 4. januára 2022.
Upravené 29. marca 2022.