Harmonogram zvozu odpadov na rok 2023

Zverejnené 21. decembra 2022.
Bez úpravy .