Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny v dňoch 3.-4.11.2022

Zverejnené 10. októbra 2022.
Bez úpravy .