Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Dňa 12.06.2023 bude v obci Bacúch na ulici Plaviarska prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 8:00 hod do 15:30 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach. Konkrétne odberné miesta sú uvedené v prílohe.

Zverejnené 16. mája 2023.
Bez úpravy .