Preskočiť na obsah

Prerušenie prevádzky Materskej školy Bacúch

Zverejnené 19.2.2024.

Obec Bacúch ako zriaďovateľ  Materskej školy Bacúch so sídlom Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch

rozhodol

s účinnosťou

od  20. februára 2024 do 23. februára 2024

o prerušení prevádzky v Materskej škole Bacúch


Odôvodnenie:
Obec Bacúch ako zriaďovateľ Materskej školy Bacúch z dôvodu  zvýšenej chorobnosti detí (viac ako 70%) a zároveň v súvislosti s obmedzením šírenia ochorenia v prevádzke detí materskej školy a tým ohrozenia verejného zdravia rozhodol zriaďovateľ tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

V Bacúchu, dňa 19.02.2024

                                                                                                Ing. Michal Chovanec

                                                                                                  starosta obce Bacúch