Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov – jar 2023

Od 17. apríla 2023 sú v obci Bacúch opäť dočasne pristavené 2 veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad ( starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.) .

Kontajnery budú   pristavené pri obecnom úrade.

Kontajnery  budú po zaplnení odvezené.

Do týchto kontajnerov sa nesmie dávať stavebný odpad, zemina, tráva, konáre, pneumatiky, elektronické spotrebiče ani nebezpečný odpad. Zber do veľkokapacitných kontajnerov sa robí pravidelne na jar a na jeseň – využite ich a nevyvážajte odpad do prírody!

Zverejnené 17. apríla 2023.
Bez úpravy .