SODB 2021 – sprístupnenie dátového produktu MOJA OBEC

ŠÚ SR zverejnil 1.2.2023 dátový produkt s názvom MOJA OBEC, ktorý ponúka vybrané údaje za každú obec a pre rýchlu orientáciu pre samopsrávu a obyvateľov.

Zverejnené 14. februára 2023.
Bez úpravy .