StVPS oznamuje občanom

     Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamujem občanom:

  • že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene  ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa.  
  • v mesiaci október budú pracovníci spoločnosti realizovať cyklické odpočty vodomerov v našej obci.

      Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru dňa 1.10.2022  budú zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  zaslané SMS-ky  pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bude SMS-ka doručená  aby pre nahlásenie stavu  prednostne využili túto možnosť.

      Občania, ktorí neobdržia SMS, alebo aplikáciu i-sms môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov 

  • zaslaním SMS na tel.číslo: +421 902 020 419
  •  od 3.10.2022 telefonicky na tel.číslo Call centra: 0850 111 234  a na tel. čísla ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:  

meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum odpočtu a stav vodomeru.

          Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  doporučuje  dodávateľ  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailu.  

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.

Zverejnené 3. októbra 2022.
Bez úpravy .