TRANSPARENTNÝ ÚČET – POMOC PRE UKRAJINU

ZMOS zriadil transparentný účet

pre pomoc Ukrajine

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet pre pomoc Ukrajine.  Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je:

                                         SK25 0900 0000 0051 8801 0894                                                                                          

Zverejnené 3. marca 2022.
Upravené 29. marca 2022.