Vypaľovanie suchých trávnych porastov

každoročne je príchod prvých slnečných jarných dní poznačený zvýšením požiarovosti

súvisiacej s vypaľovaním suchých tráv, kríkov a stromov.

S súvislosti s prijatými preventívnymi opatreniami na zníženie požiarovosti v prírodnom prostredí

územného obvodu OR HaZZ v Brezne zasiela „Usmernenie“  k vypaľovaniu

trávnatých porastov počas jarného obdobia.   

 

Zverejnené 27. februára 2023.
Bez úpravy .