ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov pre starostu obce

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

 Bacúch

   Obec Bacúch  u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

1.Jozef Cesnak, 46 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

2. Eugen Dúll, 59 r., výsluhový dôchodca, NÁRODNÁ KOALÍCIA/ NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Martin Duraj,  Mgr., 52 r., vodič,  SMER – sociálna demokracia

4. Michal Chovanec, Ing., 32 r., starosta obce, nezávislý kandidát

V Bacúchu

Dátum: 14. septembra 2022                                                     Ing. Zdenko Šándor

                                                                                           predseda volebnej komisie

Zverejnené 14. septembra 2022.
Upravené 16. septembra 2022.