VYKUROVACIE OBDOBIE 2022

Kategória

V súvislosti s príchodom chladného počasia s ktorým súvisí aj nástup na vykurovacie obdobie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne   ž i a d a   

v súlade s § 21 písm. j) a l)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o prijatie opatrení súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci zvereného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi a taktiež  Vás žiadame o sprístupnenie informácií občanom.

Zverejnené 3. októbra 2022.
Bez úpravy .