ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Kategória

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby do obecného zastupiteľstva

v Bacúchu

   Obec Bacúch  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov.

Volebný obvod č.1

1. Jana Bevelaquová, 48 r., manažérka zahraničného obchodu, nezávislá kandidátka

2. Milan Boroš, Ing., 54 r., referent, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Stanislav Jančo, 50 r., lesník, nezávislý kandidát

4. Ján Kán, 46 r., SZČO, nezávislý kandidát

5. Michal Kán, Ing., 39 r., pracovník v oblasti výskumu a vývoja , nezávislý kandidát 

6. Rudolf Kán, 31 r., informatik, nezávislý kandidát

7. Tomáš Medveď, 46 r., SZČO, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

8. Martin Nikel, Ing., 27 r., vedúci výrobného strediska, nezávislý kandidát

9. Tomáš Senko, 32 r., pracovník v drevospracujúcom podniku, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

V Bacúchu

Dátum: 14. septembra 2022                                                             Ing. Zdenko Šándor

                                                                                                    predseda volebnej komisie

Zverejnené 14. septembra 2022.
Upravené 22. septembra 2022.