Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bacúch

Kategória

OPERAČNÝ PROGRAM:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bacúch“

Fotodokumentácia pred rekonštrukciou:

Fotodokumentácia po rekonštrukcii:

Zverejnené 29. marca 2022.
Bez úpravy .