Preskočiť na obsah

Informácia pre verejnosť o smogovej situácii

Zverejnené
2. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
2. apríla 2024 − 16. apríla 2024
Kategória

Podľa ustanovenia § 12 ods. 9 zákona č. č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dotknutá obec a samosprávny kraj sú povinné informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej situácii zo systému civilnej ochrany.

Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na webových sídlach Slovenského hydrometeorologického ústavu a Ministerstva životného prostredia SR:

Prílohy