Informácie pre voličov – Covidové hlasovanie

Zverejnené
20. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. októbra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy