Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2023, orientačne na roky 2024-2025

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy