NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa VZN o opatrovateľskej službe

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy