NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy