NÁVRH – všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy