Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
24. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2022 − 7. apríla 2022
Kategória

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

Sp.zn:     OcÚB/S2022/00148                                                                             Bacúch:  24.03.2022  

OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti Okresný súd Košice II ,adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Igor Svoboda ,  976 64 Bacúch

Dátum vyvesenia zásielky:  24.03.2022 Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.00 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:         7.00 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:         7.00 – 12.00 hod   12.30  – 16.30 hod.

Piatok:          7.00 – 12.00 hod   12.30 – 13.30 hod.

v odbernej lehote, ktorá končí dňa:  08.04.2022

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch

Prílohy

Žiadne prílohy.