Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu stromov

Zverejnené
10. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. októbra 2022 − 14. októbra 2022
Kategória

Prílohy