Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu stromov

Zverejnené
25. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júla 2022 − 29. júla 2022
Kategória

Prílohy