Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu stromov

Zverejnené
1. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. augusta 2022 − 8. augusta 2022
Kategória

Prílohy