Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Bacúch schválený dňa 27.10.2006 a dodatok schválený dňa 27.05.2010

Zverejnené
31. mája 2010
Kategória

Prílohy