Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bacúch na roky 2009-2013 s výhľadom do roku 2015