Program na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2023

Zverejnené
20. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. februára 2023 − 23. februára 2023
Kategória

Prílohy