Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2023

Zverejnené
24. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. apríla 2023 − 27. apríla 2023
Kategória

Prílohy