Smernica 2-2017, ktorou sa upravujú podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v súlade 211-2000 Z.z.

Zverejnené
31. mája 2017
Kategória

Prílohy