Smernica obce Bacúch o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií zo dňa 30.12.2016

Zverejnené
31. decembra 2016
Kategória

Prílohy