Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené
26. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2023 − 9. februára 2023
Kategória

Prílohy