Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené
20. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2024 − 3. apríla 2024
Kategória

Písomnosť č. 100901958/2024 zo dňa 18.03.2024 je uložená na Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Brezno, Laskomerského 14, 977 01 Brezno v lehote 15 dní od zverejnenia.

Adresát: Michal Frgolec, Bacúch

Prílohy