Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 24. novembra 2022
Kategória

Prílohy