Verejná vyhláška – oznámenie stavebného povolenia stavby „P1257-Bacúch-preložka vedenia I.č.380“ v k.ú. Bacúch

Zverejnené
9. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. júna 2022 − 23. júna 2022
Kategória

    Podľa § 69 odst.2 stavebného zákona sa toto  povolenie  oznamuje účastníkom konania  verejnou vyhláškou.  Za účelom oznámenia  stavebného povolenia verejnou vyhláškou  stavby  „P1257-Bacúch-preložka vedenia I.č.380“ v k.ú. Bacúch  v a  mimo zastavaného územia  obce, je obec  Bacúchpovinná predmetné povolenie   vyvesiť na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (15. deň po dátume vyvesenia na úradnej tabuli  t.j. 23.6.2022, je dňom doručenia povolenia)

Detaily

Číslo/ID dokumentu: SP-A2022/171-09-Ing.Pr.

Prílohy