Vyhlásenie regulácie v dodávke vody z verejného vodovodu

Zverejnené
29. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2022 − 13. júla 2022
Kategória

Stredoslovenská vodárenská pevádzková spoločnosť a.s., vyhlasuje reguláciu v dodávke vody z verejného vodovodu. Zakazuje sa polievanie ihrísk, záhrad, napúšťanie bazénov, kúpalísk, nádrží, umývanie vozidiel až do odvolania.

Prílohy