Preskočiť na obsah

Vyhlásenie – VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2024