Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia