VZN č. 5/2022 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Zverejnené
16. decembra 2022
Kategória

Prílohy