Zverejnené
8. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2023 − 20. apríla 2023
Kategória

prevodu vlastníckeho práva formou zámennej zmluvy identifikovaného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prílohy