Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

Zverejnené
22. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júna 2022 − 6. júla 2022
Kategória

z dôvodu vývoja klimatických podmienok, výskytu pôdneho sucha a taktiež na základe skutočnosti, že sa v najbližších dňoch neočakáva zmena počasia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru   v  B r e z n e

v y h l a s u j e   „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“  

pre celý  územný obvod okresu Brezno  od 22.06.2022, od 06:00 hod.   až do odvolania.

Prílohy