Informácie pre verejnosť

Povinnosť registrácie chovu ošípaných 

Regionálna veterinárna a potravinová spáva Banská Bystrica (ďalej RVPS Banská Bystrica) v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) Vás žiada o súčinnosť a spoluprácu pri informovaní občanov/chovateľov na vývesnej tabuli resp. miestnym rozhlasom o povinnosti registrácie chovov ošípaných na RVPS Banská Bystrica

Infografiky COVID -19

Registrácia chovu s jednou ošípanou 

Regionálna veterinárna a potravinová spáva Banská Bystrica v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.)  informuje obyvateľov o postupe registrácia chovov s jednou ošípanou na vlastnú spotrebu. 

RVPS Banská Bystrica Vám v prílohe zasiela postup pri registrácii chovu ošípanej s jedným ks na vlastnú spotrebu  a tlačivá potrebné k registrácii:

Príloha: Postup registrácie

              Grafické znazornenie registrácie chovu s jedným ks ošípanej

              Tlačivo na registráciu chovu 1 ks ošípanej

              Tlačivo na predaj

Kontakty hlásenia domácich zabíjačiek:

              REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

              Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica

              Tel.:  okres. Banská Bystrica 048/4125602,  okres Brezno  048/6114696

               fax: 048/4144994

               E-mail: Sekretariat.BB@svps.sk

Okresné riaditeľstvo PZ Brezno – občianske preukazy

Okresné riaditeľstvo PZ Brezno upozorňuje chodcov

Polícia upozorňuje

Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne zameraného na environmentálnu kriminalitu budú v spolupráci so zástupcami štátnej ochrany prírody aj naďalej pokračovať v preventívno-bezpečnostných akciách zameraných na neoprávnené jazdy v zákonom chránených územiach. Najčastejšie sa občania dopúšťajú porušení v zmysle § 305 a § 306 Trestného zákona.

Zverejnené 28. marca 2022.
Bez úpravy .