Preskočiť na obsah

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zverejnené 23.4.2024.

Kategória

Milé deti, milí rodičia pozývame Vás na

Zápis do materskej školy Bacúch, Hlavná 278/45 Bacúch

 v dňoch  od 02. mája 2024 do 30. mája 2024

v čase od 6.30h. do 15.30h.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť:

  • osobne v materskej škole od 6. 30h do 15.30h.
  • stiahnuť na stránke Obce Bacúch

Vyplnenú a detským lekárom potvrdenú žiadosť je potrebné doručiť do materskej školy nasledovným spôsobom do 30. 05. 2024:

Spôsob podávania žiadostí:

  • osobne v materskej škole Bacúch
  • e-mailom na materskaskola@bacuch.sk
  • poštou na adresu Materská škola Bacúch, Hlavná 278/45, Bacúch 976 64

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:   

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky, a je primerane samostatné (dieťa nemá plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne sa naje lyžicou, napije  sa z pohára, používa WC, umýva si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa)

  • prednostne prijímame deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo odloženú školskú dochádzku.
  • deti , ktorých súrodenci budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci a doposiaľ nie sú prijaté do inej mš,
  • 4-ročné deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie
  • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity materskej školy

Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne alebo na telefonickom čísle 0904 907 682, 048/6188 386, prípadne mailom materskaskola@bacuch.sk