Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvalityovzdusia-zona-banskobystricky-kraj

alebo je k nahliadnutiu na obecnom úrade Bacúch, kde si možno robiť z neho odpisy alebo výpisy, vyhotovovať kópie na vlastné náklady, k dispozícii bude po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia.

Prílohy

Popis

Podľa ustanovenia § 12 ods. 9 zákona č. č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dotknutá obec a samosprávny kraj sú povinné informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej situácii zo systému civilnej ochrany.

Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na webových sídlach Slovenského hydrometeorologického ústavu a Ministerstva životného prostredia SR:

Prílohy

Popis

V spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00.00 hod. na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom vyhlásená podľa §  13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane mimoriadna situácia – príkaz č. 2 prednostu Okresného úradu Banská Bystrica.

V prípade spozorovania pohybu medveďa vo vašom katastrálnom území (územie obce, nie v lese) je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 158, 112.

Stručné  informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého sú uverejnené na webe https://zasahovytim.sopsr.sk/, pre okres Brezno je príslušný zásahový tím JUH.

I

Prílohy

Popis

Za celý okres Brezno bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu premnoženia podkôrneho hmyzu a poškodenia smrekových lesov v oblasti Horehronia. V súlade s vyhláškou 388/2006 §2 ods.3 obec informuje obyvateľov o vyhlásení mimiriadnej situácie dňa 14. marca 2024 o 00:00 hod. na územi okresu Brezno.