Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“

Zverejnené
10. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2024 − 24. mája 2024
Kategória

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvalityovzdusia-zona-banskobystricky-kraj

alebo je k nahliadnutiu na obecnom úrade Bacúch, kde si možno robiť z neho odpisy alebo výpisy, vyhotovovať kópie na vlastné náklady, k dispozícii bude po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia.

Detaily

CUET: Zobraziť na CUET-e

Prílohy