Preskočiť na obsah

Starosta obce

Ing. Michal Chovanec

Starosta

starosta@bacuch.sk 0902 778 778

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch, v pracovno-právnych vzťahoch je pracovníkom obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a  podpisuje ich uznesenia.