Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Volebné obdobie 2018-2022

Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva

rok 2022

22. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Február  2022

17.02.2022 o 17:00 hod.

23. zasadnutie  obecného zastupiteľstva

Apríl 2022

21.04.2022 o 18.00 hod.

24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Jún 2022

23.06.2022 o 18:00 hod.

25. zasadnutie obecného zastupiteľstva

September 2022

22.09.2022 o 18:00 hod.

(preložený termín na 29.09.2022)

Zverejnené 29. marca 2022.
Upravené 16. septembra 2022.