Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Ohlasovňa požiarov

Opatrovateľská služba -ekonomicky oprávnené náklady

Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Poskytovanie údajov

Projekty

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Sociálna oblasť

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zverejnené 28. marca 2022.
Bez úpravy .