Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 17.6.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ OB-BELSTAV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo č.500, 023 52 Olešná

Dodávateľ - IČO 36396605

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zvýšenie kapacity MŠ a úspora primárnej energie

Dátum podpísania 17.6.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 133,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.6.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 409,59 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 8 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ KAROL KOVÁCS s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo L. Svobodu 8, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 45969124

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Unistav Teplička, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Dodávateľ - IČO 36418633

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Bacúch

Dátum podpísania 30.4.2024

Začiatok účinnosti 7.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 80 886,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Objednávateľ - Sídlo Skuteckého 39, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 307945360026

Dodávateľ Obec Bacúch

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Dodávateľ - IČO 00313254

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ SPP - distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35910739

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Nadácia Železiarne Podbrezová

Dodávateľ - Sídlo Kolkáreň , 976 81 Podbrezová

Dodávateľ - IČO 37818481

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava-Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 215 913,23 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ OB-BELASTAV s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Olešná 500, 023 52 Olešná

Dodávateľ - IČO 36396605

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 4/2024

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 400,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ DPO SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy