Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Obec Heľpa

Dodávateľ - Sídlo Farská 588/2, 976 68 Heľpa

Dodávateľ - IČO 00313424

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.11.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služby 111904-2

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 54 080,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ OH Bacúch, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Dodávateľ - IČO 53715161

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ WODGEAR s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sídl. I 970, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 48293245

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ URBÁNI & Partners s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36646181

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 990,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Rodičovské združenie Hron

Dodávateľ - Sídlo 250, 976 64 Beňuš

Dodávateľ - IČO 37891499

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 7 500,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Futbalový klub 09 Bacúch

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Bacúch

Dodávateľ - IČO 45026319

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 400 000,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava-Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Futbalový klub 09 Bacúch

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Bacúch

Dodávateľ - IČO 45026319

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 340 625,57 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Unistav Teplička

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36418633

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ IMPLEA

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy