Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

príspevok na podporu mládeže, 10 ks knižiek

ID: 8/2023 – Úsmev

150,00 €

22.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Úsmev, štastie, dobrá vec

Dodávateľ - Sídlo Hroncova 2, 040 01Košice

Dodávateľ - IČO 35525916

Prílohy

dodávka vody

ID: 7/2023 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

10.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 690/5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

dotácia na DHZO

ID: 6/2023 – Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

1 400,00 €

10.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 400,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 253/17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

dotácia pre Rodičovské združenie Hron

ID: 5/2023 – Rodičovské združenie Hron

900,00 €

16.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Rodičovské združenie Hron

Dodávateľ - Sídlo 250, 976 64 Beňuš

Dodávateľ - IČO 37891499

Prílohy

kúpna zmluva na nehnuteľnosti

ID: 3/2023 – Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV

30 000,00 €

16.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 30 000,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV

Dodávateľ - Sídlo Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr

Dodávateľ - IČO 37924583

Prílohy

poskytnutie dotácie pre FK 09 Bacúch

ID: 4/2023 – Futbalový klub 09 Bacúch

9 000,00 €

7.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 9 000,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Futbalový klub 09 Bacúch

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Bacúch

Dodávateľ - IČO 45026319

Prílohy

dodatok Solárna nabíjacia stanica

ID: 2/2023 – VSP Horehron

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ VSP Horehron

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 45022089

Prílohy

Zákonné poistenie IVECO CAS 15

ID: 1/2023 – Komunálna poisťovňa Banská Bystrica

147,00 €

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 147,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Komunálna poisťovňa Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

príloha k zmluve

ID: 38/2022 – Brantner Gemer s.r.o.

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve Z-D-2021-000851 o súhlase na vykonanie preložky

ID: 37/2022 – Stredoslovenská distribučná

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

nájom pozemkov na poľnoh. účely 146073 m2

ID: 36/2022 – MAJA s.r.o. Jegorovova 3

76,53 €

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 76,53 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ MAJA s.r.o. Jegorovova 3, Polomka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36042935

Prílohy

nájom pozemkov na poľnoh. účely 37925 m2

ID: 35/2022 – PD REMESLO s. r. o.

5 688,75 €

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 5 688,75 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ PD REMESLO s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Skuteckého 6864/17, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 53675002

Prílohy