Rokovanie obecného zastupiteľstva

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva a členov komisií

Zverejnené 29. marca 2022.
Bez úpravy .