Preskočiť na obsah

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva a členov komisií