Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Bacúch schválený dňa 13.12.2018

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy