Dodatok č. 1 k Štatútu obce schválený dňa 30.11.2016

Zverejnené
30. novembra 2016
Kategória

Prílohy