Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu stromov

Zverejnené
22. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2022 − 28. septembra 2022
Kategória

Prílohy