Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu stromov

Zverejnené
22. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2022 − 28. júla 2022
Kategória

Prílohy